ABOUT US

Doelstelling
De doelstelling van Stichting The Banyan Trust is het verlenen van zorg aan straatkinderen met een handicap, zodat zij een menswaardig bestaan kunnen leiden

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid streeft de voortzetting en verdere verdieping na van de kwaliteit van het speciaal onderwijsprogramma zoals zich dat in de afgelopen jaren in het Amar Joti Badda Project in een sloppenwijk in Dhaka ontwikkeld heeft. Dit dagcentrum is in 2008 gesticht door Stichting The Banyan Trust in nauwe samenwerking met lokale partners. De operationele gang van zaken in Dhaka is inmiddels ondergebracht bij een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stichting Niketan en de lokale organisatie Disability Rehabilitation and Research Association (DRRA), waarbij Stichting The Banyan Trust de benodigde financiŽle ondersteuning verzorgt.De bedoeling is dat bij de kinderen met een beperking de gepaste mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid wordt gerealiseerd. De Hoofd-uitgangspunten voor het speciale onderwijsprogramma zijn de combinatie van beperking en diepe armoede - de kinderen moeten leren overleven in de allermoeilijkste omstandigheden. Een gedeelte van de kinderen is in de afgelopen jaren met succes geÔntegreerd in het reguliere onderwijs op lokale basisscholen. Tevens is een groep oudere kinderen inmiddels doorgestroomd naar de lokale arbeidsmarkt, waar ze werken in bijvoorbeeld meubelwerkplaatsen, winkeltjes en naaiateliers. Ook deze doorstroom blijft een prioriteit voor het project.Wij streven ernaar de kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit zorg aan te bieden, waarbij innovatieve studiemethodes en een zo breed mogelijke begeleiding hoog in het vaandel staan. Daarbij hoort ook een ambulant zorgprogramma dat hulp biedt aan kinderen die om verscheidene redenen niet in staat zijn om direct deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten in het dagcentrum.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Voorzitter Alex (A.M.T.G.) van der Bijl
Secretaris/penningmeester Cris (C.) Ribbens
Bestuurslid Marc (M.T.) ToludBeloningsbeleid

Het bestuurd ontvangt in geen enkele vorm enige beloning; noch in financieel opzicht noch anderszins.Actueel verslag van de uitgeoefende activiteitenDe hoofdactiviteit van de instelling is speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking in een sloppenwijk van Dhaka, Bangladesh. De staf bestaat uit onderwijzers die gespecialiseerd zijn in gehandicaptenonderwijs en een hulpstaf van schoonmakers en een kok. Ook in 2017 werd vijf dagen per week, in twee groepen per dag, aan 80 kinderen gevarieerd onderwijs aangeboden, met intensieve persoonlijke begeleiding en indien nodig tevens medische ondersteuning. Zwaartepunten in 2017 waren een vooruitstrevend lesprogramma met betrekking tot sexuele voorlichting, meerdere trainingen voor de docentenstaf en een uitbreiding van de beroepstraining gericht op de arbeidsmogelijkheden voor deze jongeren binnen hun eigen omgeving. Tevens is het thuiszorgprogramma in 2017 verder uitgebouwd, zodat meer kinderen en hun ouders de nodige bijstand ontvangen.

 

 

 

In the UK, The Banyan Trust is a Registered Charity No. 1071981 and a Company Limited by Guarantee No. 3610633.

In the Netherlands, Stichting The Banyan Trust is registered with De Kamer van Koophandel No. 33306627.The Banyan Trust t is ANBI accepted.

DOCUMENTARY: The Banyan Tust
As first endeavour The Banyan Trust initiated, funded and developed the Apanjan Project in the Indian city of Calcutta in collaboration with local NGO OFFER.

Directed by: Ad Bol

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player